Zakres usług

Usługi projektowe i konsultacyjne z zakresu techniki i technologii przemysłu spożywczego.

Zaangażowany profesjonalizm.

 • Przygotowanie wizualizacji projektu w formacie 3D.
 • Dokonanie wyceny i kosztorysu projektu.
 • Konsultacje i uzgodnienia techniczne z inwestorem bezpośrednim.
 • Przygotowanie specyfikacji sprzętowych dotyczących zleconych projektów.
 • Opomiarowanie hal produkcyjnych klienta wraz z istniejącym wyposażeniem.
 • Przygotowanie projektu:
  – dokumentacja projektowa,
  – dokumentacja wykonawcza,
  – dokumentacja powykonawcza,
  – sporządzenie instrukcji obsługi i wystawienie odpowiednich certyfikatów.
 • Szkolenia z zakresu techniki i technologii produkcyjnych i wykonawstwa projektowanych urządzeń.
 • Ekspertyzy techniczne urządzeń i linii technologicznych.
 • Dokonywanie analiz optymalizacyjnych w zakresie technologii i techniki spożywczej.
 • Nadzór autorski nad zleconymi projektami.
 • Realizacja zleceń serwisowych